SCOTT: 252

NH

Queen Elizabeth II Coronation

$0.50

Type: NH

Country: BRITISH GUIANA

Year: 1953

Scott Catalogue: 252