SCOTT: 22

H

5M

$245.00

Pack content

1 x SCOTT: 1408

Johann Sebastian Bach

1 x SCOTT: C7-8

Haifa Scenes

1 x SCOTT: C15

750pr Lake Hule

1 x SCOTT: C16

1000pr Sea Coast

1 x SCOTT: C17

3000pr Tomb of Rabbi

1 x SCOTT: C18-26

Old Town Scenes

1 x SCOTT: C27

Port of Elat

1 x SCOTT: C28-36

Birds

1 x SCOTT: C37

£3 Bird

Type: H

Country: KIAUCHAU

Scott Catalogue: 22